Disclaimer groepspraktijk Bonbini

Door de informatie op deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met onderstaande disclaimer. 

Onderstaande disclaimer is van toepassing op zowel groepspraktijk Bonbini als de therapeuten werkzaam bij groepspraktijk Bonbini. 


Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Groepspraktijk Bonbini en de therapeuten werkzaam bij groepspraktijk Bonbini zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Groepspraktijk Bonbini en de therapeuten werkzaam bij groepspraktijk Bonbini kunnen hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. 


Deze site is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Groepspraktijk Bonbini raadt u altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.


Groepspraktijk Bonbini is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.


Copyright

Niets van het op deze website geplaatste materiaal, info , tekst of beeldmateriaal mag (gedeeltelijk) worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van groepspraktijk Bonbini. Contact opnemen hierover kan via info@groepspraktijkbonbini.be